Số hiệu Ngày BH Đơn vị BH Trích yếu  
963-PGDĐT-NVPhòng GDĐT Tháp MườiCông văn 963-PGDĐT-NV Tải về
Số: 236/PGDĐT-NVPhòng GDĐT Tháp MườiSố: 236/PGDĐT-NV Tải về
Số: 239/PGDĐT-HCTCPhòng GDĐT Tháp MườiSố: 239/PGDĐT-HCTC Tải về
Số: 242/PGDĐT-NVPhòng GDĐT Tháp MườiSố: 242/PGDĐT-NV Tải về
Số: 243 /PGDĐT-HCTCPhòng GD&ĐT Tháp MườiSố: 243 /PGDĐT-HCTC Tải về
Số:1125/BGDĐT-GDTHBộ Giáo Dục Và Đào TạoCông văn số 1125/BGDĐT-GDTH ngày 31 tháng 3 năm 2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Tải về
Số: 260/PGDĐT-HCTCPhòng GDĐT Tháp MườiSố: 260/PGDĐT-HCTC Tải về
Số: 265 /PGDĐT-HCTCPhòng GDĐT Tháp MườiSố: 265 /PGDĐT-HCTC Tải về
Số: 274 /PGDĐT-HCTCPhòng GDĐT Tháp MườiSố: 274 /PGDĐT-HCTC Tải về
Số: 275 /PGDĐT-NVPhòng GD&ĐT Tháp MườiSố: 275 /PGDĐT-NV Tải về
Số: 277/PGDĐT-NVPhòng GDĐT Tháp MườiSố: 277/PGDĐT-NV Tải về
Số: 280/PGDĐT-NVPhòng GD&ĐT Tháp MườiSố: 280/PGDĐT-NV Tải về
Số: 278 /PGDĐT-HCTCPhòng GDĐT Tháp MườiSố: 278 /PGDĐT-HCTC Tải về
Số:282/PGDĐT-HCTCPhòng GDĐT Tháp MườiSố:282/PGDĐT-HCTC Tải về
Số: 281/PGDĐT-HCTCPhòng GDĐT Tháp MườiSố: 281/PGDĐT-HCTC Tải về
Số: 294 /PGDĐT-NVPhòng GDĐT Tháp MườiCÔNG VĂN 294 Tải về
Công văn 305-PGĐT-NVPhòng GD&ĐT Tháp Mườicông văn 305 Tải về
307Phòng GDĐT Tháp MườiCÔNG VĂN SỐ 307 Tải về
Phòng GD & ĐT Tháp MườiVăn bản báo cáo giải quyết nội dung phản ánh của Báo Tuổi trẻ về việc thu tiền học sinh [...] Tải về
Phòng GD & ĐT Tháp MườiChỉ tiêu nhu cầu giáo viên năm học 2018-2019 Tải về
06/2018/NĐ-CP20/02/2018Phòng GD & ĐT Tháp MườiNghị định số 06/2018/NĐ-CP ngày 05 tháng 01 năm 2018 của Chính phủ Tải về
VBM-2401/02/2017Phòng GD & ĐT Tháp MườiVăn bản mẫu Tải về