Một số hình ảnh về lễ tổng kết

Hình ảnh về Lễ Khai Giảng năm học 2018-2019

Lễ Tổng Kết Chuyên Môn năm học 2017-2018

Chào mừng đại hội Công Đoàn Huyện Tháp Mười

strapline-website_4_orig

School-Baner - Copy
dq23eqwfqwrqwasfasfqw3r